PCV EARSMUS SAAIC
NPPC
ERASMUS

ERASMUS – INTENZÍVNY vzdelávací program
na FBP a FAPZ SPU a CVŽV Nitra

Na základe riešenia projektu SAAIC-Erasumus Intensive program (11203-1644/Nitra02), ktorého nositeľom je Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre v spolupráci s CVŽV Nitra, zodpovedný riešiteľ prof. Ing. Peter Chrenek, DrSc., sa v dňoch 3. – 16. februára 2013 uskutoční na Univerzite v Bydgoszcz v Poľsku intenzívny program „Biotechnology and Animal Food Quality“. Intenzívny program je určený pre študentov doktorandských študijných programov, ktorí sú zapojení do medzinárodného PhD. programu „Welfare, Biotechnology and Quality of Animal Production“ na ktorom participuje aj FBP a FAPZ SPU v Nitre.

Študenti sa počas workshopu budú oboznamovať s teoretickými a praktickými postupmi v oblasti embryotechnológií (génové manipulácie, hodnotenie kvality embryí a spermií hospodárskych zvierat) a hodnotenia kvality živočíšnych produktov. Intenzívneho kurzu sa zúčastní celkom 19 študentov a profesori z Talianska (Università degli Studi del Molise), Poľska (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Sniadeckich w Bydgoszczy), Slovenska (FBP a FAPZ SPU Nitra a CVŽV Nitra).
kniha1 kniha2
kniha3 kniha4
Partner 1:
Partner 2:
UTP UNIMOL